I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSstGM: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv i guld av 1:a (=11:e) stl, Näringslivsmedaljen   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv

Medaljen saknade ursprungligen voluter 8ornament vid kronan) men har senare försetts med sådana.

Denna medalj har diametern 45mm och är i 1:a storleken dvs gamla 13:e storleken enligt Carl Reinhold Berch storleksskala för svenska medaljer.
Kungl. Patriotiska Sällskapet instiftade 1982 en särskild belöningsmedalj för att hedra berömvärda, individuella insatser inom svenskt näringsliv men räknas för ordningsföljdens skull som instiftad 1802. Belöningarna för ledarinsatser på ägarbasis, i första hand inom ramen för mindre eller medelstora företag. Medaljen utdelas årligen, i anslutning till Kungl. Patriotiska Sällskapets årsmöte, efter förslag från landshövdingar eller andra ledamöter av Sällskapet.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat
företag. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra. Medaljen delas ut vid ceremonier i Riddarhuset. 

Uppladdad: 2011-06-23 02:09:13, av: Richard Nyström.Åtsida - produktionsbild

Uppladdad: 2011-06-23 02:09:42, av: Richard Nyström.Frånsida - produktionsbild

Uppladdad: 2012-06-13 10:20:47, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-06-13 10:21:14, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-06-13 13:18:12, av: Richard Nyström.Medaljörer 2012

Uppladdad: 2014-01-05 04:34:40, av: Richard Nyström.2013: Näringslivsmedaljör Peter Hägg, Somas Instruments AB och Prinsessan Désirée.

Uppladdad: 2014-01-05 04:40:13, av: Richard Nyström.Detalj

Uppladdad: 2014-02-23 11:14:07, av: Richard Nyström.Medaljdiplom från år 2007.

Uppladdad: 2015-05-03 15:07:10, av: Richard Nyström.Näringslivsmedaljen 2015, utdelad av HKH Prins Daniel.

Uppladdad: 2018-06-23 19:26:06, av: Richard Nyström.Åtsida -1984

Uppladdad: 2018-06-23 19:26:41, av: Richard Nyström.Frånsida - 1984

Uppladdad: 2018-06-23 19:27:24, av: Richard Nyström.Åtsida - 1984

Uppladdad: 2018-06-23 19:28:00, av: Richard Nyström.Frånsida - 1984

Uppladdad: 2018-06-23 19:28:40, av: Richard Nyström.Etuibild - 1984

Kommentarer: