I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMmsp(Uganda): BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - UGANDA / EUTM 2010-2014   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Koppar
Ytterligare information:
BANDSPÄNNE = UGANDA 2010-2014

EUTMS=European Union Training Mission Somalia (huvudsakligen genomförd i Uganda).

Pressmeddelande HKV feb 2013):

"Försvarsmaktens utbildning av somaliska soldater ska fortsätta även under 2013. Det har regeringen nu beslutat. EUTM Somalia, som insatsen kallas, har i huvudsak genomförts i Uganda. Men det nya mandatet innebär att på sikt kan delar av insatsen ske i den somaliska huvudstaden Mogadishu, om säkerhetssituationen så medger.
Försvarsmaktens utbildning av somaliska soldater började i maj 2010 och sker i samarbete med den Afrikanske unionen, FN, USA och Uganda. Syftet är att utbilda somaliska säkerhetsstyrkor och på så vis bidra till en stabilisering av situationen i Somalia. Hittills har cirka 3 000 soldater utbildats.

Försvarsmakten deltar med en stabsofficer och sju instruktörer. Regeringens beslut gäller under 2013 förutsatt att det finns ett giltigt mandat från EU."

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet. Vid denna tid hade NATO:s medalj ännu inte instiftats.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

HKV 2012-03-16 16 991.55015 Bilaga 1 FMintBM:

"Till varje medalj åtföljer ett löstagbart bandspänne i oxiderad brons med in-skription av insatsområdets namn/land. Exempel: ”KOSOVO”. Bandspännet fästs i nedre delen av medaljbandet."

Foton: Yx-prylar. Peter Mattson.


 

Uppladdad: 2015-09-22 02:20:52, av: Richard Nyström.Åtsida med bandspänne

Uppladdad: 2015-09-22 02:21:06, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2018-08-23 20:47:28, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2018-08-23 20:48:17Richard Nyström
Tack Medaljmontering för ny bild Mvh RN