I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HvGM: Hemvärnets Kungliga förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1947 Valör: Guld
Ytterligare information:
Förtjänstmedaljen i guld är instiftad enligt Hans Maj:t Konungens bemyndigande av rikshemvärnsrådet och tilldelas den som genom synnerligen betydelsefull tjänstgöring bidragit till att utveckla hemvärnet utöver vad tjänsten kräver.
Förtjänstmedaljen kan på särskilda skäl även utdelas till icke svensk medborgare.


 

Uppladdad: 2007-08-28 13:17:08, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2011-06-20 01:37:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-20 01:37:33, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-02-13 11:25:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-13 11:26:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-06-29 20:59:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-29 20:59:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-08-08 23:01:05, av: Richard Nyström.Etuibild - Gustav V

Uppladdad: 2015-01-23 20:42:34, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-01-23 20:42:53, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-08-28 01:47:57, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2015-08-28 01:48:16, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Uppladdad: 2015-09-23 23:08:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-09-23 23:09:01, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-09-30 00:44:47, av: Richard Nyström.Damvariant

Uppladdad: 2017-03-14 20:05:05, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-12-09 19:14:29, av: Richard Nyström.Etuiild

Uppladdad: 2019-07-04 19:47:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-04 19:49:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-04 19:51:11, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-09-08 10:32:32, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-09-08 10:32:53, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-09-08 10:45:04, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2019-09-08 10:45:31, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Kommentarer: