I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RyttOlGFt(2): Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken (2)   Sverige

Instiftad år: 1956 Valör: Guld
Ytterligare information:
Ryttarolympiad ägde rum i Stockholm 1956.

Jmf RyttOlGFt(1): Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken (1).

Detta är en hitintills okänd variant av förtjänsttecknet med annat utseende, t ex avsaknad av ornament upptill - och eget band. Det kan vara frågan om en funktionärsmedalj (icke-tävlande) jämfört med deltagarmedaljen version (1). I samma grupp medaljer finns Blå Stjärnans förtjänsttecken (SBSSFt: Svenska Blå stjärnans förtjänsttecken) som är en djurmedalj. Personen som fått medaljerna har kanske haft hand om skötseln av hästarna i Olympiaden, som veterinär eller djurskötare. Olympiaden ägde rum i Stockholm i stället för i Australien (Melbourne) pga karantänbestämmelser för hästarna.

John Sjösvärd (1890-1958) designed the medal and the better known poster, both of which utilised a horseman inspired by one of the sculptures in the Parthenon.


 

Uppladdad: 2016-07-01 21:43:12, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-07-01 21:43:26, av: Richard Nyström.Grupp

Kommentarer: