I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSM2: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst i silver av 2:a (=9:e) stl   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter 36mm (9:e storleken).

Anm:

En egendomlighet med denna storlek och medalj är att det står "TJÄNST" men på de andra medaljerna står det "TJENST". Detta kan bero på att stamparna har haft varierande hållbarhet där en äldre stamp använts länge då det hållit bra och fortsatt med gammal stavning. Om stampen blivit utsliten har en ny gjorts med ny stavning, och då har olika stavningar på stamparna använts parallellt.


 

Uppladdad: 2012-03-03 21:46:34, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-03-03 21:46:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-19 18:24:47, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-19 18:25:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-19 18:25:33, av: Richard Nyström.Inventarieförteckning KMK

Uppladdad: 2014-02-22 20:06:26, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-22 20:06:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-02-22 20:07:09, av: Richard Nyström.Etuibild 1

Uppladdad: 2014-02-22 20:07:33, av: Richard Nyström.Etuibild 2

Uppladdad: 2014-02-22 20:41:52, av: Richard Nyström.Etuibild 1

Uppladdad: 2014-02-22 20:42:13, av: Richard Nyström.Etuibild 2

Uppladdad: 2014-02-22 21:06:54, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2014-02-22 21:07:17, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Kommentarer: