I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSstSM: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för berömlig odlingsflit i silver av 1:a (=11:e) stl   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj 41mm i diameter.

Denna medalj instiftades ursprungligen av Svenska Trädgårdsföreningen 1845 och övergick år 1911 till att bli en egen reguljär medalj hos Kungliga Patriotiska Sällskapet och räknas därför för ordningsföljdens skull som instiftad 1802. Däremellan förekom handgraverade medaljer för berömlig odlingsflit eller för odlingsflit 1802-1911.


 

Uppladdad: 2017-11-26 21:29:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-11-26 21:30:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: