I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSEmGM: Kungl. Patriotiska Sällskapets mindre Emmerymedalj i guld med slät baksida för ingravering (m. ornament)   Sverige

Instiftad år: 1781 Valör: Guld
Ytterligare information:
Senare mindre variant (9:e stlk) med voluter i form dubbelornament ovanför medaljen. Tidigare variant saknar ornament.

Denna variant av Emmerymedaljen förefaller inte vara beskriven i litteraturen i denna storlek, 9:e - i vart fall ej hos Hildebrand. Bäres på bröstet.

Jmf PatrSEmSM: Kungl. Patriotiska Sällskapets Emmerymedalj i silver med slät baksida för ingravering.

Motivbeskrivning enligt Hildebrand:

Ref: Hildebrand II s. 216 nr 121.

"Fråns: REGIA SOCIETAS PATRIA SVECA. En lagerkrans, i hvilken äro korsvis satta en vimpel och ett antikt skeppsstyre samt uppträtt en merkuriistaf och öfverst en antik kask. Vid sidorna: E. F.

"Slagen år 1781 af Patriotiska Sällskapet, att utdelas som belöning till främjande af handel och sjöfart. Sällskapet hade år 1779 för nämnda ändamål mottagit en gåfva bestämd till 300 Livres årligen från Konsuln i Dunkerque Francois Frederic Emmery, som vid gåfvan fästat det vilkor att hans namnbokstäfver F. E. skulle utsättas på medaljen. Der står mellertid E. F. som man antagit skola betyda >>Emmery fils>> och sålunda afse gifvarens son. Utdelas ännu någon gång ehuru det ursprungliga anslaget upphörde redan år 1786 genom gifvarens död". 

Uppladdad: 2015-08-09 14:03:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-09 14:03:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-24 22:27:16, av: Richard Nyström.Åtsida - s/v bild

Uppladdad: 2017-04-24 22:27:37, av: Richard Nyström.Frånsida - s/v bild

Uppladdad: 2019-06-13 21:06:37, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-06-13 21:06:57, av: Richard Nyström.Miniatyr - frånsida

Kommentarer: