I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KSSSSM: Kungl. Svenska Segelsällskapets medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1904 Valör: Silver
Ytterligare information:
För frånsida, se medaljen i guld eller jetong i brons, nedan. 31 mm. Gravör: Erik Lindberg.


 

Uppladdad: 2012-08-16 01:14:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-01 13:11:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-08 22:48:49, av: Richard Nyström.Bronsjetong

Kommentarer: