I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KrVASM: Kungl. Krigsvetenskapsakademiens senare belöningsmedalj i silver av 7:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1859 Valör: Silver
Ytterligare information:
Jmf KrVASM/ä: Kungl. Krigsvetenskapsakademiens äldre belöningsmedalj i silver av 7:e storleken.

Denna medalj var ursprungligen krönt och hade grönt band. Denna medalj är en senare version från mitten av 1900-talet, med modiefierat band med tillägg av gul rand i bandet och med avsaknad av kunglig krona.

Ref: Hildebrand II s. 480-481 Nr 57. Anm: Hildebrand synes i sin beskrivning ha förväxlat åtsidan med frånsidan. Konstnär: A. Lindberg.

Utdelades ursprungligen i jetongform till ledamöter vid Akademiens sammankomster. Den har också utdelats som belöningsmedalj att bäras på bröstet.


 

Uppladdad: 2013-12-28 18:03:53, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-12-28 18:04:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: