I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvPIGM: Svenska Polisidrottsförbundets förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1925 Valör: Guld
Ytterligare information:
Förtjänstmedaljen präglas i 8:e storleken. Den är försedd med på åtsidan H.M. Konungens bild i relief och inskription "Carl XVI Gustaf Sveriges Konung", samt på frånsidan förbundets emblem utan krona. Medaljen är krönt med en 75 x 20 mm stor kunglig krona. Förtjänstmedaljen utdelas med H.M. Konungens nådiga godkännande. Guld i regel för omkring 20 års synnerligen förtjänstfull verksamhet eller andra sällsynt betydande insatser.


 

Uppladdad: 2013-06-27 16:54:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-06-27 16:54:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-06-27 16:55:10, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-06-27 16:55:34, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer: