I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

MusAGM: Kungl. Musikaliska Akademiens Medalj för Tonkonstens Främjande   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Guld
Ytterligare information:
Medaljen för Tonkonstens Främjande (MusAGM) är sedan 1945 Kungliga Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse som utdelas "till högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv."

Medaljen är av 9:e storleken, oval, i svart band med blå kanter.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Medaljen_för_tonkonstens_främjande


 

Uppladdad: 2012-05-16 00:46:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-16 00:46:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-16 00:47:25, av: Richard Nyström.Bild från utdelningsceremoni

Uppladdad: 2015-01-04 22:10:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: