I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSM: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för trohet i tjänst i silver   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Silver
Ytterligare information:
Sällsynt variant, oval med krans.

Ref Hildebrand II s. 368 Nr 86 fotnot:

"** Ar 1830 gillade K. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademien ett
förslag till K. Patriotiska Sällskapets belöningspenning för qvinspersoner. så
lydande: »Ett kors med en deröfver flätad eklöfskrans. med inskrift å ena
sidan: AF K. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET; å andra sidan; TILL .. .. FÖR
med tomrum för ingravering af namnet samt gåfvans anledning. — I Hr
Wedbergs samling förvaras en oval. 11 lin. hög silfverplatta med ingraverad skrift,
på ena sidan: Kongl. Patriotiska Sällskapet; på den andra: Christina
Jansdotter för trogen tjenst. Öfver plattan är en bandros med nedhängande ändar
och i öfra kanten en ögla."


 

Uppladdad: 2013-03-04 14:11:46, av: Richard Nyström.
Kommentarer: