I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

LingGMM: Andra Lingiaden-medaljen i guld 1949   Sverige

Instiftad år: 1949 Valör: Guld
Ytterligare information:
Den andra Lingiaden ägde som planerat rum 1949. Det ambitiöst upplagda evenemanget med omkring 14 000 deltagare blev en sportslig framgång men en ekonomisk förlustaffär för Svenska Gymnastikförbundet. Förbundets generalsekreterare/VD Agne Holmström som ansvarat för evenemanget begick självmord efter Lingiadens avslutning. Inga fler Lingiader följde.
(Wikipedia)


 

Uppladdad: 2012-05-14 23:19:18, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-14 23:19:38, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2012-05-14 23:22:05, av: Richard Nyström.Lingiaden märke 1949

Uppladdad: 2012-05-14 23:24:45, av: Richard Nyström.Lingiaden 1949

Uppladdad: 2012-05-14 23:31:20, av: Richard Nyström.Frimärke

Uppladdad: 2012-05-14 23:36:36, av: Richard Nyström.Agne Holmström

Uppladdad: 2012-05-14 23:42:35, av: Richard Nyström.Släpspänne - Agne Holmströms ordnar och medaljer

Uppladdad: 2018-02-04 19:34:07, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-04 19:34:22, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: