I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ProPstGM: Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För trohet och flit   Sverige

Instiftad år: 1803 Valör: Guld
Ytterligare information:
Förtjänstmedaljerna utdelas som belöning för framstående insatser inom främst de sociala, medicinska, humanitära eller kulturella områdena.
Kungliga Sällskapet Pro Patrias förtjänstmedalj, som är försedd med kunglig krona, visar på åtsidan den regerande Konungens bild och namn, på frånsidan inom en eklövskrans inskriften:

Av Kungl. Sällskapet Pro Patria och i ytterkanten den belönades namn samt årtalet för belöningen.

Medaljen delas ut i guld i två storlekar och bärs i svart vattrat sidenband med gula kanter.

Enligt Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsredovisning 2012 utdelades medaljen "för trohet och flit" till och med 2004.


 

Uppladdad: 2011-06-23 20:53:06, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-11-18 23:22:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-11-18 23:22:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-11-18 23:40:35, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-11-18 23:41:03, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-03-03 21:00:09, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2012-03-03 21:00:38, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2013-02-01 19:32:10, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2014-03-03 23:03:38, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-03-03 23:03:55, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-03-03 23:04:10, av: Richard Nyström.Inventarieförteckning KMK

Uppladdad: 2014-10-17 22:39:40, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-10-17 22:40:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-10-17 22:40:20, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-10-17 22:40:36, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2015-06-30 23:31:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-06-30 23:31:47, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-08-15 15:16:08, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-08-15 15:16:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-25 23:36:43, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-25 23:36:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-04-24 22:34:31, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-04-24 22:34:48, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2018-02-21 21:38:01, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-02-21 21:38:21, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-02-21 21:38:42, av: Richard Nyström.Etuiild

Uppladdad: 2019-07-30 00:41:13, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-30 00:41:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2013-11-11 01:49:05Jonas Arnell
ProP använder inte "1:a (=11:e) storleken", det är PatrS. ProP använder "större".