I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMGSSGMmtrekr: Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar i guld med tre kronor   Sverige

Instiftad år: 2015 Valör: Guld
Ytterligare information:
HKV 2015-06-26 FM2014-3719:3 Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar

Förses med tre kronor på bandet.

FMGSSGMmtrekr, banddekoration i form av tre kronor i guldmetall kan tilldelas den som tilldelats FMGSSGM och har sammanlagt 144 månaders anställning som GSS.

Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar är en utmärkelse som endast tilldelas militär personal med pågående anställning i personalgrupp 3, d.v.s. anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Varje enskild tilldelning ska beslutas av förbandschef.

Medaljen utförs i myntpräglad brons, myntpräglad försilvrad brons respektive myntpräglad förgylld brons med 33 mm diameter och 3.5 mm tjocklek. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen och runt ytterkanten texten "FÖR RIKETS FÖRSVAR" samt en öppen lagerkrans. Frånsidan är slät (graveras). Medaljbandet är gult med blå kanter och en blå rand på vardera sidan (5/4/5/7/5/4/5). Guldmedaljen förses med banddekoration i form av tre kronor i guld enligt § 3.


 

Uppladdad: 2016-01-24 01:15:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-11 20:56:16, av: ..FMGSS

Uppladdad: 2016-06-03 00:47:58, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-06-03 00:48:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-04 19:53:39, av: Richard Nyström.Brons-, silver- och guldmedalj

Kommentarer: