I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvJägfbSM: Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1856 Valör: Silver
Ytterligare information:
Svenska Jägareförbundet instiftades av Oskar I år 1857. Medaljen bär dennes porträtt på åtsidan.

I början utdelades Jägarförbundets medalj i guld, silver och brons "för att förvaras" dvs var ej bärbara. Först senare fick de band, krona och bäranordning.

Ref: Hyckert, Nr 7.

Gällande stadgar:

Utmärkelser
§ 20
Den medalj Jägareförbundet genom nådigt tillstånd den 28 februari 1974 fått rätt att utdela kan genom beslut av årsstämman tilldelas person som utför en för jakt och viltvård i riket betydelsefull gärning. Medaljen präglas i guld eller silver och är försedd med H M Konungens bild.
Guldmedaljen kan komma ifråga i mycket sällsynta fall för utomordentliga förtjänster.
Silvermedaljen utdelas som en hög utmärkelse i begränsad omfattning.
Jägareförbundets förtjänsttecken i guld eller silver kan genom beslut av förbundsstyrelsen tilldelas person som genom en värdefull insats främjat förbundets intressen.


 

Uppladdad: 2012-07-05 21:26:15, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2012-07-05 21:26:44, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-12-23 14:39:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-12-23 14:39:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-14 21:14:37, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr, Oskar II:s eget ex

Uppladdad: 2013-02-14 21:15:00, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr, Oskar II:s eget ex

Uppladdad: 2013-07-02 00:11:28, av: Richard Nyström.Åtsida - Oskar II

Uppladdad: 2013-07-02 00:13:46, av: Richard Nyström.Åtsida - annan bandnyans med blå sidoränder

Uppladdad: 2015-06-23 20:31:35, av: Richard Nyström.Åtsida - originalversion med gängad krona upptill.

Uppladdad: 2019-06-30 09:17:36, av: Richard Nyström.Jetongversion

Uppladdad: 2019-07-06 23:30:04, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2019-07-06 23:30:33, av: Richard Nyström.Grupp - frånsidor

Uppladdad: 2019-07-11 13:12:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-11 13:12:20, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-11 20:14:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-11 20:14:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-11 20:17:07, av: Richard Nyström.Åtsida - jetongversion

Uppladdad: 2019-07-11 20:17:59, av: Richard Nyström.Frånsida - jetongversion

Kommentarer: