I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMbg5: Medaljen För berömliga gärningar i guld av 5:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1832 Valör: Guld
Ytterligare information:
För berömliga gärningar

Diameter 24 mm = 5:e storleken. Vikt vanligen 11-13 g.

Denna medalj delas ut till personer som rådigt och modigt räddat en människa i livsfara.
Medaljen finns i guld av åttonde och femte storleken och i silver av åttonde storleken. Den delas ut sällan, i genomsnitt mindre än en gång per år.

(Ur Statsrådsberedningens pm SB PM 2006:1).

Nedan en medalj som tilldelades Professorn i geografi Erik Birger Gezelius (1871-1963), tidigt i karriären när han var filosofie kandidat.


 

Uppladdad: 2011-05-21 03:20:19, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-21 03:20:43, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-19 17:23:40, av: Richard Nyström.Åtsida - äldre bild

Uppladdad: 2011-06-19 17:24:11, av: Richard Nyström.Frånsida - äldre bild

Uppladdad: 2011-07-12 00:42:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-12 00:42:37, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-09-16 22:20:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-16 22:21:16, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-04-21 16:02:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-04-21 16:02:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-02 22:54:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-02 22:55:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-08-15 16:51:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-08-15 16:51:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-23 20:31:25, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-23 20:31:41, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-06-05 21:13:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-06-05 21:13:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-06-05 21:14:27, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: