I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FRAintSM: Försvarets radioanstalts (FRA) medalj för internationella insatser   Sverige

Instiftad år: 2010 Valör: Silver
Ytterligare information:
2010-03-05
HKV beteckning
16 991:53908Bakgrund
Försvarets radioanstalt (FRA) har i skrivelse enligt ovan anhållit om generellt tillstånd att på Försvarsmaktens uniformer bära Försvarets radioanstalts medalj för internationella insatser, tilldelad FRA personal enligt föreskrifter för FRA den 4 februari 2010 (2007:515).

Bedömande
FRA nyinstiftade medalj för internationella insatser är en svensk myndighets officiella medalj och utmärkelsetecknet får därför bäras till Försvarsmaktens uniformer.

Övrigt
Medaljens bärande
Försvarsmaktens föreskrifter (1996:14) om utmärkelsetecken till uniform reglerar f.n. bärandebestämmelser på FM uniformer. FM utreder nya bestämmelser för utmärkelseteckens bärande på uniformer och en revidering av bärandeordningen m.m. kommer att genomföras under detta år.

Den bärandeordning som förutsätts komma att gälla, med anledning av utveckling av bestämmelserna från 1996, tillämpas därför för denna medalj.

FRA medalj för internationella insatser klassificeras inom FM som ett officiellt svenskt utmärkelsetecken i grupp 2 (myndigheters medaljer).


Beslut
PROD FÖRB beslutar att Försvarets radioanstalts medalj för internationella insatser samt förekommande tilläggstecken till medaljen får bäras på FM uniformer.
Personal i FM som tilldelas medaljen ska genom sin organisationsenhets försorg registrera tilldelningen av medaljen i FM HR-system.


Beslut i detta ärende har fattats av överstelöjtnant Olle Strid. I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit kapten Patrik Laestadius, PROD FÖRB tillika föredragande.

---

FRA (Försvarets radioanstalt) är en civil myndighet med huvudkontor på Lovön, strax utanför Stockholm.
FRA:s verksamhet bidrar till att skydda Sverige och svenska intressen.
Det sker dels genom att vi ger våra uppdragsgivare unik information om viktiga utländska förhållanden av betydelse för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik, dels genom vårt arbete med att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.


 

Uppladdad: 2011-03-29 11:07:12, av: PeO Sandberg.Bild från FRA/info

Uppladdad: 2013-01-08 22:02:58, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-30 04:11:25, av: Richard Nyström.FRA - vapen

Kommentarer: