I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ProPSMä8: Kungl. Sällskapet Pro Patrias äldre medaljer i silver av 8:e stl   Sverige

Instiftad år: 1799 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ref:
Hildebrand II s. 217 nr 122 (Gustav III). Första medaljen utgiven av Pro Patria.
Hildebrand II s. 369 nr 89 (Karl XIV Johan) "För trohet och flit".
Hildebrand II s. 427 nr 60 o 62 (Oskar I); "för medborgerliga dygder" resp "För trohet och flit".
Hildebrand II s. 484 nr 68 (Karl XV)

Några Pro Patria-medaljer i 8:e storleken förekommer inte från Gustav IV Adolf eller Karl XIII.

Medaljer av 8:e storleken.

Då Pro Patria fick kunglig stadsfästelse den 1 december år 1799 är alla medaljer med Gustav III:s porträtt postuma.


 

Uppladdad: 2014-04-06 21:23:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-06 21:24:00, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-17 18:47:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-17 18:47:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-24 12:13:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-24 12:13:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-24 12:14:42, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-24 12:14:53, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-24 12:30:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-24 12:31:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-24 12:34:00, av: Richard Nyström.Exemplar med krona och band

Uppladdad: 2013-03-26 13:11:06, av: Richard Nyström.Åtsida - Karl XV

Uppladdad: 2013-03-26 13:11:22, av: Richard Nyström.Frånsida - Karl XV

Uppladdad: 2015-03-02 22:09:15, av: Jonas Arnell.Åtsida Carl XIV Johan

Uppladdad: 2015-03-02 22:10:02, av: Jonas Arnell.Frånsida Carl XIV Johan

Uppladdad: 2016-10-18 14:43:39, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-10-18 14:44:03, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-16 20:12:39, av: Richard Nyström.Bronsavslag

Kommentarer: