I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMtf: Medaljen För tapperhet i fält/-i krig i silver med kunglig krona   Sverige

Instiftad år: 1789 Valör: Silver
Ytterligare information:
UNDER EDITERING

Enligt 1951 års Krigsdekorationskommitté har denna medalj föreslagits bli ändrat på följande sätt:
A. Namnet ändrat till "För tapperhet i krig".
B. Åtsidesporträtt: Gustav VI Adolf
C. Kunglig krona: "Gustav Adolfs-krona"

Denna föga kända medaljversion utgör en sentida från och med 1880-talet moderniserad/uppdaterad version av denna alltjämt gällande medalj. Nya stampar tillverkades och kunglig krona monterades. Det ser ut som att informationen om denna ändring inte tydligt har registrerats eller blivit allmänt känd. Sverige hade inte varit i väpnad konflikt på länge och ett ytterst fåtal nytillverkade utdelades mellan 1899 och 1915 (Persien). Det är därför inte så konstigt att de äldre "kronlösa" versionerna som tillverkades i stora mängder (1789-1814), är mera kända i det allmänna medvetandet.

Den har helt säkert delats ut i guld vid minst två tillfällen. Det är i skrivande stund okänt om den har delats ut i silver (v g läs om guldversionen i listningen). Säkert är att om den delades ut i nutid skulle den utformas som på silverfärgmontaget nedan (äkta foto av guldversion). Guld- resp. silverversionerna har traditionellt alltid getts identisk utformning.

En intressant detalj är att medaljens bandfärg senaste det utdelades har kastats om från gul-blått till blått-gult. Av historiska kontinuitetsskäl anges släpspännet i den färg som den alltid har haft, nämligen gul-blått. Även åtsida/frånsida har kastats om minst tre gånger fram och tillbaka sedan 1789.

Om medaljen skulle utdelas i nutid, hade de försetts med "Gustav Adolfskrona" som är standard för alla nutida krönta medaljer. V g se bild nedan. Montage och historiska bilder visar medaljen såsom den såg ut när den senast utdelades.
(Research: R. Nyström)


 

Uppladdad: 2013-01-24 16:11:30, av: Richard Nyström.Åtsida - montage R. Nyström

Uppladdad: 2013-01-24 16:11:56, av: Richard Nyström.Frånsida - montage R. Nyström

Uppladdad: 2013-01-24 16:13:26, av: Richard Nyström.Åtsida - historiskt fotografi. Observera det vända bandet.

Uppladdad: 2013-01-24 16:14:10, av: Richard Nyström.Frånsida - historiskt fotografi. Observera det vända bandet.

Uppladdad: 2013-01-25 15:01:35, av: Richard Nyström.Gustav Adolfskrona som den ser när den anbringas på nutida krönta medaljer av 8:e storleken

Uppladdad: 2013-02-07 19:58:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-02-07 19:58:25, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-07 19:58:41, av: Richard Nyström.1951 års plansch - åtsida

Uppladdad: 2013-02-07 19:58:58, av: Richard Nyström.1951 års plansch - frånsida

Uppladdad: 2015-01-26 22:06:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2013-02-07 09:47:46Elias Sonnek
Mycket intressant. Tack för utvecklingen!
2013-02-06 18:41:22Richard Nyström
Intressant teori som du nämner - det kan absolut vara som du säger. När man ser gamla svenska journalfilmer är svenska flaggan ljusgrå med mörkt kors - även på foton från den tiden. Därför viktigt spåra medaljen på s/v bilden för att kontrollera. Håller på att leta.

Den krona som skulle pryda medaljen idag kallas för "Gustav Adolfs-krona" på myntverksspråk (v g se bilden längst ned). "Gustavskrona" ser annorlunda ut och användes under Gustav V. Kronan på svartvita bilden är "Oskarskrona (II)". På Carl XVI Gustafs medaljer har Gustav Adolfskrona behållits i vår tid och skulle alltså vara kronan på dagens tapperhetsmedalj om den delades ut. Den är inte avskaffad och gäller fortfarande.

Den enda ändringen för dagens medalj, förutom krona, är att sedan 1975 (ordensavskaffandet) hade Svärdsordens symbol sannolikt hade byts ut mot kungens porträtt och vi hade haft en återgång till kungaporträtt på åtsidan (som Gustav III:s tapperhetsmedaljer).

2013-02-06 14:48:59Elias Sonnek
Kan det vara möjligt att bandet på de svart-vita fotografierna inte har vänts, utan att tidens fototeknik mixtrat med färgerna? Se länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ortokromatisk_film

Dagens utformning av den heraldiska kungakronan bär namnet "Gustavskronan". Se länk: http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/organisation/rigsarkivet/brug_af_rigsvabenet_og_kronen/7_kronen