I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SVOFGFM: Svenska Värnpliktsofficersförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1994 Valör: Guld
Ytterligare information:
Instiftad med nådigt tillstånd 1991-11-05. Enligt beslut ändrat porträtt på hans majestät konungen i samband med andra tryckning av medaljen.


 

Uppladdad: 2007-08-28 20:03:00, av: Rolf Hertler.
Uppladdad: 2009-02-12 21:13:49, av: Rolf Hertler.Först tryckningen framsida, frånsida, andra tryckningen framsida.

Uppladdad: 2015-01-27 00:12:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-01-27 00:13:06, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-10-29 22:40:59, av: Richard Nyström.Översikt - värnpliktsofficersmedaljer

Kommentarer: