I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RfbkskSM(2): Riksförbundet för kortdistansskjutning medalj i silver - kronprinsversion (2)   Sverige

Instiftad år: 1927 Valör: Silver
Ytterligare information:
Nådigt tillstånd 1927-05-31. Medaljen fanns även i järn och silver. Ersattes 1943 av Svenska sportskytteförbundets förtjänstmedalj.

Porträtt: Kronprins Gustaf (VI) Adolf.

Föreningen för olympisk kortdistansskjutning (FOK) stiftades i Stockholm 1913 med skjutbana på Lidingön. Intill 1925, då Riksförbundet för kortdistansskjutning bildades, hade F. en central ställning inom kortdistansskyttet i Sverige. F. anordnade bl.a. för hela landet gemensamma tävlingar, t.ex. svenska mästerskap. Dess verksamhet är numera begränsad till skyttc på duvor och hjort, och F. har utbytt sin gamla bana mot en ny vid Rinkeby i Danderyd. Lokalavd. finnas i Göteborg m.fl. städer.

(Källa: Svensk Uppslagsbok)

Instiftansdatum, förkortning och ersättande medalj från F. Löwenhielm via http://arnell.cc/barande.htm /JA

Medaljen har präglats både hos Kungl. Myntverket och hos Sporrong & Co. medaljen finns i glansigt rep. matt utförande. Bandet uppvisar olika nyanser av blått.


 

Uppladdad: 2014-03-10 21:21:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-03-10 21:21:29, av: Richard Nyström.Åtsida - närbild

Uppladdad: 2014-03-10 21:21:55, av: Richard Nyström.Frånsida - närbild

Uppladdad: 2014-03-10 21:22:25, av: Richard Nyström.Etuibild

Kommentarer: