I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KristlsfbJrM(3): Kristianstads läns Skytteförbunds medalj i järn (3)   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Järn
Ytterligare information:
Diameter 29 mm. Gravör: "A.L.". Detta är den senaste av tre olika skyttemedaljer i länet.

Frånsidestext: "FÖR ETT FRITT FOSTERLAND".

Anm. olika bandfärger förekommer i samband med skytteförbundens medaljer då de har varierat över tiden.

ärnmedaljerna känns igen på:
- svart/svartgrå patina.
- avsaknad av stämplar (undantag ibland årsstämpel).
- järnmedaljerna bär ibland spår av rost.


 

Uppladdad: 2014-11-07 01:16:02, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-11-07 01:19:05, av: Richard Nyström.Kritianstads skytteförbundsmedaljer.

Uppladdad: 2015-09-05 13:56:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-02-03 00:04:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-02-03 00:04:36, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: