I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KAKSFt: Kungliga Automobil Klubbens förtjänsttecken i silver - brosch   Sverige

Instiftad år: 1942 Valör: Silver
Ytterligare information:
"För mönstergill mångårig tjänstgöring".


 

Uppladdad: 2013-01-14 16:41:16, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-14 16:41:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2018-09-14 09:59:18Mikael Sundbom
Utdrag ur Unibest 2015 ä2.

"9.3.3. Utmärkelsetecken utan band på bröstet
Utmärkelsetecken (tecken för vissa färdigheter, yrkesskicklighet mm.) som bärs utan
band på bröstet, i original, bärs ovanför vänster bröstficka men inte tillsammans med
medaljer och ordnar i band eller släpspänne. Yrkesfärdighetstecken för fallskärmshoppning
bärs centrerat ovanför eventuella utmärkelsetecken på vänster bröst."

Så borde inte denna flyttas?