I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

NOGM: Kungl. Nordstjärnemedaljen i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1986 Valör: Guld
Ytterligare information:
Nordstjärnemedaljen instiftades av konung Carl XVI Gustaf 1986 och tilldelas endast utländska och vissa statslösa medborgare för förtjänstfulla insatser för Sverige.
Den är försedd med Nordstjärneordens emblem och på frånsidan med Konung Carl XVI Gustaf:s krönta namnchiffer. Den bärs i Nordstjärneordens nuvarande blå band med gula kanter.

Av Christian Thorén, Museiintendent, Göteborgs Stadsmuseum


 

Uppladdad: 2012-05-23 14:32:09, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-05-23 20:33:27, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-02-15 22:47:32, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-02-15 22:47:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-02-15 22:48:11, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: