I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GMiq8: Medaljen Illis quorum meruere labores i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1785 Valör: Guld
Ytterligare information:
Illis quorum meruere labores.

Inskriften betyder "Åt dem vars gärningar gör dem förtjänta av det". Inskriptionen är ett citat ur den romerske skalden Sextus Propertius bok Elegier. Illis quorum används för att belöna insatser för kulturella, vetenskap- liga och andra allmännyttiga ändamål. Det skall vara personliga insatser på riksplanet. Vad någon gör på grund av en offentlig anställning eller ett offentligt uppdrag belönas – i konsekvens med vad som sägs i den proposition som föregick 1975 års reform (prop. 1973:91 s. 26) – inte med Illis quorum.

För insatser som har anknytning till en anställning eller ett uppdrag bör denna medalj komma i fråga bara om insatserna är synnerligen förtjänstfulla och överträffar vad som kan förväntas inom ramen för en mycket väl skött an- ställning eller ett mycket väl utfört uppdrag.

Medaljen finns i guld av artonde, tolfte, åttonde och femte storleken.

Länge delades Illis quorum inte ut till andra än svenska medborgare. I linje med den internationalisering som präglat samhällsutvecklingen under senare år kan medaljen numera komma i fråga också för utländska medborgare som gör personliga insatser av synnerlig betydelse för Sverige, för svenska intressen eller för Sveriges förbindelser med andra länder.

Ett riktmärke bör då vara att insatserna skall nå upp till den nivå som krävs för en medalj av tolfte storleken.
Det antal personer som får Illis quorum under ett år är i genomsnitt, efter 1975 års reform, cirka sju.

(Ur Statsrådsberedningens pm SB PM 2006:1)


 

Uppladdad: 2011-05-22 22:08:53, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-22 22:09:10, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-22 03:18:46, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-05-22 03:18:59, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-06-12 19:27:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-06-12 19:27:59, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-09 23:46:38, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-07-09 23:46:55, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2011-07-14 22:09:31, av: Richard Nyström.Åtsida - nuvarande utseende

Uppladdad: 2011-07-14 22:09:55, av: Richard Nyström.Frånsida - nuvarande utseende

Uppladdad: 2014-01-11 14:33:51, av: Richard Nyström.Hovsångerska Alice Babs Sjöblom, f. 1924, tilldelades Illis Quorum år 2003.

Uppladdad: 2012-02-13 11:59:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-13 11:59:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-02-13 12:06:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-02-13 12:06:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-01 19:38:37, av: Richard Nyström.Musikern Janne Schaffer tilldelades medaljen Illis quorum år 2005.

Uppladdad: 2013-08-23 14:22:09, av: Richard Nyström.Årgång 2013, tillverkade av Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Uppladdad: 2013-09-28 23:55:34, av: Richard Nyström.Teckning av medalj utdelad till amerikansk ryttare. Kung Oskar I ska ha spontant plockat och gett den till mottagaren.

Uppladdad: 2013-10-03 22:54:53, av: Richard Nyström.Åtsida - tilldelad skådespelerskan Margaretha Krook (1925-2001) år 1995.

Uppladdad: 2013-10-03 22:55:20, av: Richard Nyström.Frånsida - tilldelad skådespelerskan Margaretha Krook (1925-2001) år 1995.

Uppladdad: 2014-02-23 17:07:30, av: Richard Nyström.Åtsida s/v - Ref: Ernst E. Areen, De Nordiska ländernas belöningsmedaljer, J. Beckmans Bokförlag. Sthlm 1938

Uppladdad: 2014-02-23 17:07:54, av: Richard Nyström.Frånsida s/v - Ref: Ernst E. Areen, De Nordiska ländernas belöningsmedaljer, J. Beckmans Bokförlag. Sthlm 1938

Uppladdad: 2014-03-13 05:33:24, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2014-03-13 05:33:41, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2014-12-21 17:50:10, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2014-12-21 17:50:37, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2015-06-30 23:41:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2015-06-30 23:41:54, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2015-06-30 23:42:15, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-06-30 23:42:33, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2015-08-20 00:49:16, av: Richard Nyström.Monica Zetterlund (1937-2005) tilldelades Illis quorum samma år som hon avled.

Uppladdad: 2016-07-05 22:28:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-07-05 22:29:20, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-07-05 22:29:42, av: Richard Nyström.Etui

Uppladdad: 2016-10-20 01:00:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-10-20 01:03:42, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-07-23 20:52:20, av: Richard Nyström.Åtsida - stampnummer K 374

Uppladdad: 2017-07-23 20:52:43, av: Richard Nyström.Frånsida - stampnummer K 374

Uppladdad: 2017-09-30 20:29:38, av: Richard Nyström.Exemplar med förlorad krona utdelad till utländsk undersåte

Uppladdad: 2018-04-20 11:41:29, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-20 11:41:46, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-04-23 09:55:27, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-04-23 09:55:43, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2018-09-02 20:30:15, av: Richard Nyström.Åtsida och frånsida

Uppladdad: 2018-10-24 15:54:22, av: Richard Nyström.År 1952

Kommentarer: