I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GbgBlsfbJrM(2): Göteborgs och Bohus läns Skytteförbunds medalj i järn (2)   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Järn
Ytterligare information:
Diameter 33 mm. Otydlig signatur åtsida.

Detta är den senare av två kända skytteförbundsmedaljer för länet.

Järnmedaljerna känns igen på:
- svart/svartgrå patina.
- avsaknad av stämplar (undantag ibland årsstämpel).
- järnmedaljerna bär ibland spår av rost.
- ibland kan järnmedaljen vara en infärgad bronsmedalj med eloxorering som gnidits av.

Anm. olika bandfärger förekommer i samband med skytteförbundens medaljer pga att de har varierat över tiden.

Frånsidestext: "FÖR FOSTERLANDET".

Anm. olika bandfärger förekommer i samband med skytteförbundens medaljer då de har varierat över tiden.


 

Uppladdad: 2016-04-28 16:12:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-04-28 16:12:51, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer: