I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

RmstSO1klmbr: Kungl. Svärdsorden - Riddare med stora korset av första klass med briljanter   Sverige

Instiftad år: 1788 Valör: Guld
Ytterligare information:
Briljanterat tecken.

Har tillhört/burits av Konungen.


 

Uppladdad: 2019-09-04 20:07:35, av: Richard Nyström.Briljanterat tecken - KMO

Kommentarer: