I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ProPSM: Kungl. Sällskapet Pro Patrias medalj i silver av 8 1/2:e stl För medborgerliga förtjänster   Sverige

Instiftad år: 1803 Valör: Silver
Ytterligare information:
Denna medalj har tidigare hetet "För medborgerliga dygder" och ändrades under 1900-talet till "...förtjänster".

Enligt Kungl. Sällskapet Pro Patrias årsredovisning 2012 utdelades silvermedaljer till och med 2004.


 

Uppladdad: 2011-09-26 07:37:09, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-09-26 07:37:27, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2011-11-24 12:13:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-11-24 12:13:35, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: