I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvJägfbStSM: Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i silver av 11:e storleken - Enskild medalj   Sverige

Instiftad år: 1889 Valör: Silver
Ytterligare information:
Diameter. 41 mm - 11:e storleken. Ovanligt med bröstmedalj i denna storlek. Jmf SMbg12: Medaljen För berömliga gärningar i silver av 12:e storleken buren på bröstet - Enskilda medaljer.

Unik medalj i Livrustkammarens samling på Stockholms Slott.

Åtsida: Oskar I:s porträtt med omskrift ((v g se bild nedan). Gravörsignatur "L.P.L.".

Frånsida: Sedvanlig krans med omskrift.

Gravyr:
Till
H.K.H. Kronprinsen
GUSTAF*
Svenska Jägarförbundets
Förste Hedersledamot
18 /30 / 11/ 89

*Gustav V, kung 1907-1950.

Jmf SvJägfbSM: Svenska Jägareförbundets belöningsmedalj i silver.


 

Uppladdad: 2014-08-28 00:18:19, av: Richard Nyström.Åtsida - s/v bild

Uppladdad: 2014-08-28 00:18:40, av: Richard Nyström.Frånsida - s/v bild.

Uppladdad: 2018-03-27 12:03:47, av: Richard Nyström.Avslag i brons, Karl XV diameter 41 mm

Kommentarer: