I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HA:sSM: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Antikvariska medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1987 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medalj i 8:e storleken.

När akademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika den 20 mars 1753 fick den namnet Kongl. Swenska Witterhets Academien. När Gustav III ombildade akademien 1786 fick den det namn som fortfarande gäller: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (stavas utan bindestreck och kommatecken).

Akademien har två olika medaljer i silver. Denna medalj heter "Akademiens Antikvariska medalj i silver".

Konstnär: C. G. Fehrman (1788).

Jmf Hildebrand II s. 211 Nr. 111.

Litteratur: Medaljer och jetonger slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1753-1986. Nils Ludvig Rasmusson och kompletterat av Lars O. Lagerqvist. 1992. Almqvist & Wiksell International.


 

Uppladdad: 2013-03-05 12:13:19, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Uppladdad: 2013-03-05 12:13:43, av: Richard Nyström.Frånsida - dam

Uppladdad: 2013-03-05 12:16:25, av: Richard Nyström.Åtsida - dam

Kommentarer: