I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSGM2: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för förtjänster om trädgårdsodling i guld av 2:a (=9:e) stl, Trädgårdsmedaljen   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna medalj instiftades ursprungligen av Svenska Trädgårdsföreningen 1845 och övergick år 1911 till att bli en egen medalj hos Kungliga Patriotiska Sällskapet.


 

Uppladdad: 2011-11-20 19:57:17, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterad

Uppladdad: 2011-11-20 19:57:38, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterad

Uppladdad: 2012-12-25 23:27:34, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2014-04-05 20:37:57, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-04-05 20:38:15, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-02 11:00:00, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2019-09-17 19:14:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-17 19:15:14, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-09-17 19:15:39, av: Richard Nyström.Stämplar

Kommentarer: