I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

ProPstGM: Kungl. Sällskapet Pro Patrias större medalj i guld av 11:e stl För medborgerliga förtjänster   Sverige

Instiftad år: 1803 Valör: Guld
Ytterligare information:
Förtjänstmedaljerna utdelas som belöning för framstående insatser inom främst de sociala, medicinska, humanitära eller kulturella områdena.

Kungliga Sällskapet Pro Patrias förtjänstmedalj, som är försedd med kunglig krona, visar på åtsidan den regerande Konungens bild och namn, på frånsidan inom en eklövskrans inskriften:

Av Kungl. Sällskapet Pro Patria och i ytterkanten den belönades namn samt årtalet för belöningen.

Medaljen delas ut i guld i två storlekar och bärs i svart vattrat sidenband med gula kanter.


 

Uppladdad: 2011-05-26 02:16:54, av: Richard Nyström.



Nuvarande utformning - åtsida

Uppladdad: 2011-05-26 02:17:43, av: Richard Nyström.



Nuvarande utformning - frånsida

Uppladdad: 2011-05-26 02:18:56, av: Richard Nyström.



Tidigare utförande

Uppladdad: 2013-03-04 10:41:20, av: Richard Nyström.



Översiktsbild

Uppladdad: 2013-03-04 10:41:33, av: Richard Nyström.



Åtsida

Uppladdad: 2013-03-04 10:41:46, av: Richard Nyström.



Frånsida

Uppladdad: 2014-01-29 21:27:31, av: Richard Nyström.



Frackbild

Uppladdad: 2014-03-03 22:57:57, av: Richard Nyström.



Åtsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-03-03 22:58:25, av: Richard Nyström.



Frånsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-03-03 22:58:44, av: Richard Nyström.



Inventarieförteckning KMK

Uppladdad: 2015-08-20 12:43:43, av: Richard Nyström.



Senaste medaljversion

Kommentarer: