I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SkidlJrM: Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige/Skidfrämjandet förtjänstmedalj i järn   Sverige

Instiftad år: 1899 Valör: Järn
Ytterligare information:
Jmf Friluftsfrämjandets medaljer.

Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige / Skidfrämjandet förtjänstmedalj (SkidlJrM) 1899-1938
Föreningens för skidlöpningens och friluftslivets främjande i Sverige / Skid- och friluftsfrämjandets i Sverige förtjänstmedalj (SkidlJrM) 1938-1975.

"Den skidande lappen" tecknades år 1900 av konstnären Johan Tirén, känd för sina skildringar av samernas liv. Teckningen gjordes för Riksföreningen för skidlöpnings främjandes förtjänstmedalj.

Frånsidestext: "MANLIG IDROTT FÄDRENS ARF".

1899/1938/1967/1975.

Följdes av:
Medaljen är av 11:e storleken, bandet är vitt med en blå och en därinnanför intilliggande gul rand på vardera sidan.

Bilden nedan visar medalj utdelad instiftandeåret 1899.


 

Uppladdad: 2014-01-11 16:05:24, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-01-11 16:06:44, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-01-11 15:56:40, av: Richard Nyström.Åtsida - till höger tsarryska medaljen "Za userdie".

Uppladdad: 2014-01-11 15:57:16, av: Richard Nyström.Frånsida - till vänster tsarryska medaljen "Za userdie".

Uppladdad: 2014-08-15 15:21:57, av: Richard Nyström.Den skidande lappen.

Kommentarer:
2014-01-11 15:59:36Richard Nyström
Den här medaljen, jämte Friluftsfrämjandets medaljer, omfattas av gällande bärandeordning (1899) men är på samma gång en historisk medalj.