I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

GotlsfbJrM(1): Gotlands Skytteförbunds medalj i järn (1)   Sverige

Instiftad år: 1907 Valör: Järn
Ytterligare information:
Gravör: J. Husborg.

Denna medalj är gjord av brons men har svärtats/eloxerats för
att bli "svart" för att likna järn. Eftersom järnmedaljerna utdelades
i liten numerär blev det för kostsamt att ibland göra dem i
just järn. Det blev lättare då att färga dem.

Anm. olika bandfärger förekommer vanligen i samband med skytteförbundens medaljer då de har varierat över tiden.


 

Uppladdad: 2016-03-20 23:02:00, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-03-20 23:02:17, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-03-20 23:02:35, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-03-20 23:02:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2016-12-07 21:03:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-26 19:12:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-26 19:13:19, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: