I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

HVtjgGM: Hemvärnets tjänstgöringsmedalj Guld (25år)   Sverige

Instiftad år: 2019 Valör: Guld
Ytterligare information:
§4 Tilldelning
B. Medalj i guld
Tilldelas efter 20 avtalsenliga tjänsteår.
Efter 25 avtalsenliga tjänsteår tilldelas förgyllda siffror som tilläggstecken ”25”
för montering på medaljband och släpspänne på befintlig medalj. Nytt diplom
utfärdas och utdelas tillsammans med siffrorna.


 

Uppladdad: 2018-11-27 13:42:27, av: Mikael Sundbom.Färgnyanserna på bandet är taget från HvBM och kan komma att se annorlunda ut. Dock innehar färgfälten rätt proportioner. Av: Jacob Johansson/Drabant Design

Kommentarer: