I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBM: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Brons

PDF
HKV 2012-03-16 16 991.55015 Bilaga 1 FMintBM.pdf
HKV 2012-03-16 16 991.55015 Missiv FMintBM.pdf

Ytterligare information:
HKV 2012-03-16 16 991.55015 Missiv FMintBM.pdf

HKV 2012-03-16 16 991.55015 Bilaga 1 FMintBM.pdf


Försvarsmaktens medalj för internationella insatser, 1991/1994/2012
a FMintBM 1991/1994 (Medalj tilldelad 1991–1994 bärs som enskild medalj eftersom frånsidan är unik.)
(1) FMintBMSaudi (med palm i guld för insats i Saudiarabien 1991) (2) FMintBMSom (med korslagda spjut i brons för insats i Somalia 1992–93)
(3) FMintBMLib (med stjärna i guld för Swedish Release Hospital insats i Liberia 1992‐1993)
(4) FMintBMJug (med lagerkrans i silver för insats i Forna Jugoslavien 1992)
(5) FMintBMGeo (med lagerkrans i silver för insats i Georgien 1992)
(6) FMintBMAfg (med dromedar i brons för insats i Afghanistan före 2003‐08‐11)

FMintBMmsp 1991/1994/2012
FMintBM tilldelad från 1994 fram till 2012 innehåller på frånsidan en graverad uppgift om insatsens namn och årtal. Från 2012‐06‐01 ersätts gravyren av bandspänne och får därmed till‐ läggsbenämningen ʺmed spänneʺ. FM anskaffar retroaktivt bandspännen för insatserna i Cyp‐ ern, Libanon, Bosnien, Kosovo och Makedonien för perioden 1991–1994 och för samtliga insat‐ ser från och med 1994.

(1) På uniform bärs endast en medalj per insatsområde (bandspännet utvisar insatsområdet). En siffra fästs på medaljbandet för antalet gånger medaljen erhållits.
(i) På släpspänne anläggs siffra i silver för totala antalet tilldelade medaljer.
(2) I det fall lagerkrans tilldelats, fästs den i mitten av medaljbandet och med bandspännet för insatsen i nederkant. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med spänne och lagerkrans (FMintBMmspokrans) bärs som enskild medalj och släpspänne, med företräde framför annan FMintBM.

Källa: Ref: Instruktion för Försvarsmakten Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5, kap 9., sid. 21-22.

Översikt:

Spjut - fältsjukhuset i Somalia (Inofficiellt?)
Guldstjärna - Tjänstgöring i Liberia
Palm - fältsjukhuset i Saudiarabien.
Somalia - två korslagda spjut i gul metall.
Dromedar - Afghanistan; tidiga missioner (innan NATO instiftat sin medalj).
Bosnisk Lilja - (använt av BA02, inofficiellt)
Även en OSSE-nål/pins har förekommit som inofficiellt tillägg.
Krans i silver: Georgien OSSE.
Krans i silver: Forna Jugoslavien.


 

Uppladdad: 2008-05-27 00:39:49, av: PeO Sandberg.
Uppladdad: 2011-04-21 10:48:53, av: Webmaster.
Uppladdad: 2015-09-19 02:31:11, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Uppladdad: 2015-09-19 02:32:20, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor. Innan numren för de olika utlandsinsatserna kom till monterades flera ex av denna medalj bredvid varandra.

Uppladdad: 2016-06-02 23:00:54, av: Richard Nyström.Exempel på hovmontage/preussisk montage

Kommentarer:
2017-05-29 12:15:05Mikael Sundbom
Det beror väll på när de tog beslutet och fastställde bestämmelserna för medaljen. Men visst kan man tycka att kan man ge en medalj retroaktivt så kanske man kunde ge denna medalj retroaktivt också.
2017-05-25 15:42:08Niklas Sandberg
En stilla undran: Hur kan det komma sig att värnpliktsmedaljen kan erhållas retroaktivr fr o m 1901 medan FM:s medalj för intrrnationella insatser gäller fr o m 1991? Hur har FM tänkt ?
2016-03-31 16:39:52Michael Elovfsson
Och var ska man vända sig för att få tag i bandspänne med text, Libanon, Makedonien osv ....?
2015-09-21 14:40:51Richard Nyström
EFTERLYSNING: om du ser att din variant av bronsmedaljen för internationella insatser saknas i förteckningen, är du välkommen kontakta mig. Mejla fram- och baksidesbilder till mig så att dessa kan dokumenteras och laddas upp på sajten. Tack för hjälpen.

Mejla till: richard.nystrom@punkt.se
2015-09-19 00:34:04Richard Nyström
Editering pågår för att sortera upp typer och varianter av denna medalj. Mvh RN
2011-04-20 22:57:27Webmaster
Jag gissar på att det beror på ohejdad vana, och att det inte uppmärkssammats. Det är rätt tydligt att det de facto ska vara bronssiffror.
2011-04-18 13:41:48Mikael Sundbom

Det tycker jag verkar väldigt konstigt eftersom det är HKV som delaar ut siffrorna till släpspännet. Borde inte HKV kunna få fram RÄTT siffror????2008-04-15 08:18:00 Peder Peterson
Helt korrekt noterat. Skall det vara heraldiskt korrekt då bör siffrornas metall självklart vara densamma som medaljens. Min personliga teori är att leverantörerna av släpspännen enbart har siffror i silver att tillgå.

2008-04-15 07:56:27 Michael Elovfsson
I beskrivning står det att siffra i brons ska beskriva antalet missioner. varför är det bara siffror i silver då???? Medaljen är ju dessutom i brons!!!???
2011-04-09 18:18:01Webmaster
Nej, det är bara vid tjänstgöring i den Svenska. Utländska försvarsmakter har eventuellt sina egna.
2011-04-07 04:51:09Nic
Vad gäller för regler om man har om man har tjänste gjort i ett annans lands försvar? Kan man bli tildelad medaljen då också?
2010-07-09 13:37:12Michael Elovfsson
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Medaljer/
För tilldelning och utseende på medalj och tillägg på band.
2010-06-19 22:02:34S-O Skott
FORTSÄTTNING

Övrigt

Efter det första internationella uppdraget utdelas även släpspänne. Efter därpå följande genomförda internationella uppdrag av samma person utdelas en siffra i silverfärgad metall som visar
den enskildes totala antal uppdrag (utdelas även vid så kallad rekapitulering).
Siffran fästs mitt på släpspännet. Miniatyrmedalj skall till självkostnadspris kunna inköpas av SWEDINT.


Utdelning

Överbefälhavaren utdelar medaljen i samband med en ceremoni vid hemkomsten. Ett register skall föras över de personer som tilldelas medaljen. Personal som uppfyller fordringarna för tilldelning av medaljen men avlider innan denna utdelats skall postumt tilldelas densamma. Personal som uppfyller fordringarna för tilldelning av medaljen men som sårats/skadats och hemsänds innan denna utdelas skall tilldelas densamma vid annat lämpligt tillfälle.Bärande av medaljen

Försvarsmakten medalj för internationella insatser får bäras till uniform enligt ÖB föreskrifter om utmärkelsetecken till uniform (FFS 199037). Till högtidsdräkt/stor mässdräkt må alla erhållna medaljer/miniatyrer bäras. Till sällskapsdräkt/liten mässdräkt och daglig dräkt får endast ett släpspänne bäras (ev med siffra utvisande det erhållna antalet medaljer) med undantag för de tre första missionerna (Gulf-kriget, Liberia och Somalia) vilka erhöll särskild medaljsymbol till släpspännet.Kostnader

Kostnader för tillverkning av
försvarsmaktens medalj för internationella insatser i erforderligt antal
belastar anslaget för respektive uppdrag.
2010-06-19 21:57:42S-O Skott
Enligt FM bestämmelser gäller följande avseende medaljen.

TFG 940011 Datum 1994-11-17

Upphäver TFG 980910041

Nya bestämmelser för Försvarsmaktens medalj för internationella insatserNedanstående bestämmelser för Försvarsmaktens medalj för internationella insatser gäller fr o m 1994-01-24.
Vad avser tilldelning av medaljen gäller de nya bestämmelserna retroaktivt fr o m fastställningsdatum för densamma (1991-12-18).Medaljutformning

Medaljen utförs av oxiderad brons med 31 mm diameter. Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten texten "FÖR INTERNATIONELLA INSATSER". Frånsidan är blank och förses aktuell internationell mission och årtal i gravyr. Medaljbandet är blått.


Tilldelning av medaljen

Överbefälhavaren beslutar att medaljen tilldelas den som med godkända vitsord (5) fullgjort sådan kontrakterad utlandskommendering i internationell tjänst som är organiserad och genomförd av Försvarsmakten. Kommenderingens längd skall i en följd vara minst 30 dagar i internationell tjänst. Medaljen utdelas till därtill berättigad efter varje uppdrag som fyller ovanstående krav utom vid så kallad rekapitulering vid samma mission.Undantag 1

Avbrytande av utlandskommendering i internationell tjänst på grund av i tjänsten erhållen skada berättigar till erhållandet av medaljen från kommenderingens första dag i missionsområdet.Undantag 2

Sjögående och flygande personal samt annan personal som genomför utlandsuppdrag för Försvarsmakten räkning må erhålla medaljen efter sammanlagt 30 dagars utlandskommendering i internationell tjänst. detta beslutas i varje enskilt fall av SWEDINT och medaljen kan endast erhållas en gång på detta sätt.


2010-05-29 04:37:33PeO Sandberg
Biträder Herr Michael Elofsons kommentar. Endast SweRelief Hospital Liberia bär FMintBM med Femuddig stjärna.
@Mikael Nyquist se detta inlägg som ett förtydligande av tidigare mail till dig.

Modarators kommentar; Har tagit bort alla identiska kommentarer utom din första. Vår server verkar behaga att lämna felmeddelande vid kommentarer, trots att din kommentar läggs in på rätt sätt!

Vår "IT-guru" kastar sig över detta och fixar snart problemet, hoppas vi!

//PeO, moderator för MEDALJ.NU
2010-05-28 22:59:48Michael Elovfsson
Enligt Protokollet på Högkvarteret, HRD och Swedint skall endast personal som tjänstgjort på SweRelief Hospital Liberia på 90-talet bära guldstjärnan. Inte de som sedan gjorde LA missionerna på 2000-talet.
2010-05-28 15:02:10Mikael Nyquist
Om man har tjänstgjort en mission i Liberia samt en i Kosovo, ska man då ha en ribba med guldstjärnan på samt en slät ribba utan siffra på för Kosovo?

Ska guldstjärnan även sitta på medaljbandet(FM-int) för tjänstgöringen i Liberia?
2009-11-24 12:29:53Michael Elovfsson
Text plockad ifrån deras egen sida:
Somalia med två korslagda spjut i gul metall.

2009-09-21 19:22:34Michael Elovfsson
Den tillägget lagerkransen tildelades bara ett mindre antal som var ute som observatörer i då, tydligen. Av särskilda skäl.
Utav ÖB och var av silver. Enligt HRD på HKV/ i Stockholm.
2009-08-22 12:22:36Goeran Stigmer
Fick medaljen -92 med en lagerkrans. Har den foersvunnit?


GStigmer
2009-02-26 17:04:18David Wickberg
Hur länge skall man vara i utlandstjänst för att få bära medaljen? Om man inte fullföljer hela missionen, får man ändå medalj?
2009-02-21 23:38:05Joa Hellsten
Det är endast de som fått medalj tilldelad av FM som får bära den givetvis.
När det gäller de första Afghanistanmissionerna så fick de endast FMintBM, som Peder skriver, men med ett senare tillägg i form av Kamelen som ses nedan till vänster.
2008-11-28 14:22:06Peder Peterson
Nu är jag inte säker men jag tror inte att denna medalj har någon retroaktiv tilldelning. Den må nog bäras enbart av de som tilldelats den av försvarsmakten. De första afghanistanmissionerna tilldelades för övrigt enbart FMintBM och ingen missionemedalj så det går åt båda håll.
2008-11-27 16:00:32Jan Bergström
Vem är berättigad att bära medaljen? Alla som gjort FN-tjänst sedan tidernas begynnelse eller bara de som deltagit i vissa missioner. Om man är berättigad men ej tilldelad, hur kommer man då över den?
2008-08-02 13:05:32Lännart Boström
Finns det någon symbol för Liberia (LA01-05)?
2008-05-29 10:22:43Michael Elovfsson
Somalias spjut skall vara två stycken och vara korsade enligt de samma som ovan.
2008-05-29 10:22:02Michael Elovfsson
Av tjänstgörande personal på Swedrelief på sjukhuset i Liberia på 90-talet. Skall bära Stjärnan enligt protokollet och högkvarteret. Inte de som varit på LA mission. Tyvärr, sorry.
2008-05-27 00:41:02PeO Sandberg
Nu ska det vara rätt!
2008-05-26 07:50:33Michael Elovfsson
Liberia.
Inte silver stjärna. Guld om man tittar i boken på listan och frågar den som har skrivit boken.
Mvh Michael.
2008-05-24 18:38:33Michael Elovfsson
Liberia medaljen har ett tiläggstecken till ribban som är en femuddg stjärna.
2008-04-15 08:18:00Peder Peterson
Helt korrekt noterat. Skall det vara heraldiskt korrekt då bör siffrornas metall självklart vara densamma som medaljens. Min personliga teori är att leverantörerna av släpspännen enbart har siffror i silver att tillgå.
2008-04-15 07:56:27Michael Elovfsson
I beskrivning står det att siffra i brons ska beskriva antalet missioner. varför är det bara siffror i silver då???? Medaljen är ju dessutom i brons!!!???