I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SKBRGFt: Sveriges Kvinnliga Bilkårers förtjänsttecken SAMLING (9 st)   Sverige

Instiftad år: 1963 Valör: Guld
Ytterligare information:
"FÖR VÄRDEFULL INSATS".

Källor:

1. Unibest FM 2015 sid 610.

2. Instruktion för Försvarsmakten. Uniformsbestämmelser 2009 version 1.5 kap 9.12.1 sid 27.

Sveriges Kvinnliga Bilkårers förtjänsttecken

Särskilda svenska utmärkelsetecken utan band som bärs ovanför utmärkelsetecken med band:

1 Riksförbundet Sveriges Lottakårers förtjänsttecken
a SLKFt

2 Sveriges Kvinnliga Bilkårers förtjänsttecken
a SKBRGFtm3rub
b SKBRGFtm2rub
c SKBRGFtm1rub
d SKBRGFtmoem
e SKBRGFtmgem
f SKBRGFttvem
g SKBRGFtmrem
h SKBRGFt
i SKBRGFt2

Övrig källa:

http://www.fmuniformsdetaljer.se/312018441
Sveriges Militära uniformsdetaljer

av Jan Wiberg


 

Uppladdad: 2019-09-08 15:30:03, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-09-08 15:30:32, av: Richard Nyström.Samling/foto: Jan Wiberg

Uppladdad: 2019-09-10 09:58:41, av: Richard Nyström.Emblem

Kommentarer:
2019-09-09 09:35:57Mikael Sundbom
Det finns en uppdaterad version av Unibest 2015. Unibest 2015 ä2. Där står det på § 9.4.3.2 sidan 490.
2019-09-08 15:31:52Richard Nyström
Ytterligare bildmaterial på väg.