I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FMintBMmsp: BANDSPÄNNE: Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i brons - SYDSUDAN / UNMISS 2011-2015   Sverige

Instiftad år: 1991 Valör: Koppar
Ytterligare information:
BANDSPÄNNE = SYDSUDAN

Unmiss står för United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS). Insatsen startade den 10 juli 2011 och omfattar hela den nya republiken Sydsudan, världens yngsta land. Högkvarteret är placerat i huvudstaden Juba. Totalt tio bataljoner är grupperade i landet med tyngdpunkt i de nordöstra delarna.
........

Mellan 1991 och 1994 kunde ett specialtecken med symbol monterat på bandet. Vid denna tid hade NATO:s medalj ännu inte instiftats.

Från och med 2012-06-01 ersattes gravyren på medaljens frånsida med ett så kallat bandspänne med namnet på det land där insatsen genomförts.

Bandspänne fick genom beslut användas retroaktivt (från 2011) för den som erhållit medaljen sedan instiftandet 1991, däribland de medaljer där det suttit specialtecken med symbol.

Försvarsmakten anskaffade i efterhand bandspännen för samtliga insatser från 1994-01-24 och framåt.

HKV 2012-03-16 16 991.55015 Bilaga 1 FMintBM:

"Till varje medalj åtföljer ett löstagbart bandspänne i oxiderad brons med in-skription av insatsområdets namn/land. Exempel: ”KOSOVO”. Bandspännet fästs i nedre delen av medaljbandet."


 

Uppladdad: 2015-09-19 01:29:43, av: Richard Nyström.Åtsida och band med tilläggstecken

Kommentarer: