I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SvBsfSM: Svenska Brandskyddsföreningens medalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1950 Valör: Silver
Ytterligare information:
Nådigt tillstånd 1950-02-21/1951/1964
Band: högrött med två gröna ränder på vardera sidan
Svenska brandkårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver (SvBrfbSM) av 8:e storleken 1950-1964 (ersatte 1950 en medalj i grupp L från 1928, se denna).
Svenska brandförsvarsföreningens förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken (SvBrffSM8) 1964-2004
År 2004 bytte Svenska Brandförsvarsföreningen namn till Svenska Brandskyddsföreningen.

Delas ut i särskilda fall efter beslut av Brandskyddsföreningens styrelse.


 

Uppladdad: 2012-10-17 00:46:10, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-10-17 00:46:23, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: