I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

-: Medaljen In Sui Memoriam i guld av 8:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1859 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna unika medalj, instiftades av Hertigen av Östergötland (Oskar II) och var förtecknad i hovprotokollet så sent som 1950 som ännu gällande. Utan att vara avskaffad anses medaljen idag vara obsolet. Devisen betyder: "Till minne av sig själv".

Enligt Lars O. Lagerqvist, har denna medalj endast utdelats en gång efter Oskar II:s död, år 1909 till Fabrikör Knut Theodor Edberg (1846-1926), i Stockholm.

Konstnär: A. Lindberg.

Bandfärg anses ha varit högblått.

In Sui Memoriam var en slags parallell medalj till medaljen Litteris et Artibus.

Ref: jmf Hildebrand II s. 523 nr. 24 och 26.

Ref: "In sui memoriam - även med briljanter", av Lars O. Lagerqvist. Svensk Numismatisk Tidskrift. 2000:6 s. 128-135.


 

Uppladdad: 2013-03-07 14:28:18, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat avslag i brons med stampnr i fd Myntverkets samling

Uppladdad: 2013-03-07 14:31:46, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat avslag i brons i fd Myntverkets samling

Uppladdad: 2013-03-15 10:41:50, av: Richard Nyström.Ref: "In sui memoriam - även med briljanter", av Lars O. Lagerqvist. Svensk Numismatisk Tidskrift. 2000:6 s. 128-135.

Kommentarer: