I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SveaOGFbGM: Svea Orden och Götiska Förbundets medalj Riksgradstecknet   Sverige

Instiftad år: 1993 Valör: Guld
Ytterligare information:
”Svea Orden och Götiska Förbundet har efter H M Konungens nådiga bemyndigande samt i kraft av ett ömsesidigt avtal jämte särskilda stadgar instiftat en gemensam högsta värdighet, Riksgraden. Denna värdighet, vars tecken kan bäras offentligt, utdelas vid ett för de båda Ordnarna gemensamt Ordenskapitel.

Riksgradens tecken består av ett vattrat sidenhalsband i färgerna gult, blått och rött med vidhängande gyllene medalj.

För att någon skall kunna tilldelas denna värdighet, erfordras att Svea Ordens Överstyrelse, respektive Götiska Förbundets Förbundsstyrelse fattar likalydande beslut. Av ledamöterna i respektive Ordensstyrelse skall minst två tredjedelar av de närvarande, tillika i besluten deltagande därom vara ense.”

Riksgraden kan endast innehas av 20 personer samtidigt (tillhörande Svea Orden eller Götiska Förbundet).


 

Uppladdad: 2007-09-14 15:11:14, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2008-03-25 08:27:45, av: Peder Peterson.
Uppladdad: 2013-02-19 19:06:34, av: Jonas Arnell.Frånsida

Uppladdad: 2012-05-23 21:01:35, av: Richard Nyström.
Kommentarer: