I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SthlmlHushGM: Stockholms läns Hushållningssällskaps medalj i guld av 5:e storleken   Sverige

Instiftad år: 1856 Valör: Guld
Ytterligare information:
Diameter 24 mm. Konstnär: A. Lindberg (Gustav V).

"Sällskapet stiftades genom Kongl. Maj:ts resolution d. 9 juni 1847. Tillstånd att prägla och utdela den större och mindre medaljen erhölls d. 6 Mars 1856".

Denna medalj förekommer i en större version att hänga om halsen samt i en medalj att anbringa på bröstet.


 

Uppladdad: 2013-02-14 23:52:20, av: Jonas Arnell.avers + revers, inskription 1918

Kommentarer: