I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KmstkVO: Kungl. Vasaorden - Kommendör med stora korset (före 1975) - Bouton/ordensknapp   Sverige

Instiftad år: 1772 Valör: Guld
Ytterligare information:
Kungl. Vasaorden instiftades av Gustaf III i samband med dennes kröning den 29 maj 1772.


 

Uppladdad: 2018-01-11 21:21:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2018-01-11 21:21:32, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: