I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

UUTSSM: Uppsala Universitets Torgny Segerstedt-medalj   Sverige

Instiftad år: 1988 Valör: Silver
Ytterligare information:
Medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år och utdelades första gången 1988.

Förekommer som bärbar 31 mm och som jetong 56 mm i diameter, båda i silver.

Torgny T:son Segerstedt, född 11 augusti 1908 i Mellerud, död 28 januari 1999 i Uppsala, var en svensk filosof och sociolog. Han utnämndes 1947 till Sveriges förste professor i sociologi och var rektor för Uppsala universitet åren 1955-78. Han var från 1975 ledamot av Svenska Akademien.

Upptill har medaljen en krans.

Åtsida: Torgny Segerstedts väntervända profil. Nedtill "TORGNY . SEGERSTEDT". Upptill: ". REKTOR . 1955-1978 ." Datumet "11.AUG. - 1983".

Frånsida: Yttre ring "S . ACADEMIAE UBSALIENSIS" (Uppsala universitet). Inre ring: "GRATIAE" (uppe) "NATURAE" nedtill. Balkelement med texten "VERITAS" i mitten (Sanning). Ovan denna strålande sol med hebreisk text. Nedtill en måne. GRATIAE NATURAE VERITAS betyder "Nådens och naturens sanning".

Medaljen utdelas vartannat år till ”Svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna”.

Mottagare av medaljen utses av en nämnd bestående av universitetets rektor som ordförande samt dekanerna vid teologiska, juridiska, samhällsvetenskapliga, historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna.

Medaljen delas ut vid vinterpromotionen.

Bilder från Uppsala Myntkabinett vid Gustavianum.


 

Uppladdad: 2015-02-24 19:58:22, av: Richard Nyström.Åtsida - Bild från Uppsala Myntkabinett vid Gustavianum.

Uppladdad: 2015-02-24 19:58:54, av: Richard Nyström.Frånsida - Bild från Uppsala Myntkabinett vid Gustavianum.

Uppladdad: 2015-02-24 20:01:12, av: Richard Nyström.Universitetets emblem.

Uppladdad: 2015-02-24 21:54:23, av: Richard Nyström.Torgny Segerstedt med rektorskedja och ordnar

Uppladdad: 2017-07-08 20:42:06, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-07-08 20:42:31, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-25 00:34:11, av: Richard Nyström.Herr

Uppladdad: 2019-09-01 17:23:18, av: Richard Nyström.Åtsida jetong 56 mm

Uppladdad: 2019-09-01 17:23:45, av: Richard Nyström.Frånsida jetong 56 mm

Kommentarer: