I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMISM: Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1920 Valör: Silver
Ytterligare information:
Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI) med anledning av en ökande civill idrottsverksamhet. Sedan 2002 heter förbundet Svenska Mångkampsförbundet (SMKF), då Försvarsmakten övertog ansvaret för den internationella militära tjänsteidrotten. SMKF omfattar idag de tre idrotterna Modern femkamp, Orienteringsskytte och Militär femkamp.


 

Uppladdad: 2012-12-30 19:48:41, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-12-30 19:49:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-06-29 12:52:28, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr, andra från vänster

Uppladdad: 2013-08-17 16:14:37, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-08-17 16:14:52, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-08-04 14:06:45, av: Richard Nyström.Åtsida - gravör: G. Carell.

Uppladdad: 2014-08-04 14:07:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-08-04 14:07:25, av: Richard Nyström.Åtsida - förstoring av ovan.

Uppladdad: 2014-08-04 14:07:44, av: Richard Nyström.Frånsida - förstoring av ovan

Uppladdad: 2014-08-04 14:07:59, av: Richard Nyström.Stämplar

Uppladdad: 2016-09-02 21:29:34, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-09-02 21:30:00, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2016-12-05 17:29:01, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-05-14 21:33:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-05-14 21:34:28, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-05-18 20:41:44, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2017-08-20 14:57:23, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-08-20 14:57:49, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-12-05 22:42:00, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-12-05 22:42:28, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-12-05 22:42:47, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-12-05 22:43:04, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Kommentarer:
2013-06-13 01:20:52Sara Backlund
Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI) med anledning av en ökande civill idrottsverksamhet. Sedan 2002 heter förbundet Svenska Mångkampsförbundet (SMKF), då Försvarsmakten övertog ansvaret för den internationella militära tjänsteidrotten. SMKF omfattar idag de tre idrotterna Modern femkamp, Orienteringsskytte och Militär femkamp.