I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSSK: Kungl. Patriotiska Sällskapets Silverkors för berömvärd fostrargärning (1)   Sverige

Instiftad år: 1830 Valör: Silver
Ytterligare information:
1830 beslöt Kungliga Patriotiska Sällskapet att instifta en utmärkelse för god fostrargärning.
Det är en motsvarighet till Näringslivsmedaljen – på skolans och fostrans område.

Lars O. Lagerqvist till Richard Nyström: "Nilzén s 95-97 skriver där dels om silverkorset, dels om för Betydande Fostrargärning. Silverkorset (för kvinnor) hade till en början inte något särskilt ändamål och avskaffades 1859. Även kvinnor skulle i fortsättningen få medaljer. Det dröjde ända till 1949 då Sällskapet åter delade ut silverkors och nu för vård av (foster)barn. Utdelningen var länge ganska sporadisk. Och Märta Aspehult i Kiruna fick det 1976 om jag fattar rätt. Så skriver Nilzén på s 97: “Nu har silverkorset ersatts av ett guldemblem, brosch kombinerad med hänge, avsett att fungera för både damer och herrar”. Om detta har jag inte forskat närmare. Och vidare: “På senare år har en förnyad medalj för betydande fostrargärning tillkommit.” Det är den vi ser buren 2011 av Anders Carlberg och Börje Ehrstrand på s 96 och som är ett tecken. Och som Du har med i förteckningen. Och som Magnus Härenstam fick kort före sin död 2015. Jag har utgått från att den instiftats 2010. Men inte 1830. Blir avbildad i min recension." (2015).

Lars O. Lagerqvist till Richard Nyström: "Silverkorset håller man öppet s a s för att kunna dela ut igen". (2015).


 

Uppladdad: 2011-04-20 21:30:23, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2011-07-04 01:53:19, av: Richard Nyström.Produktionsbild: Silverkorset i närbild sågas ut ur den präglade plansen.

Uppladdad: 2013-02-20 19:29:59, av: Jonas Arnell.Åtsida - dammontage

Uppladdad: 2015-07-22 23:40:27, av: Jonas Arnell.Åtsida

Uppladdad: 2015-07-22 23:40:43, av: Jonas Arnell.Frånsida

Uppladdad: 2011-09-04 21:59:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2011-09-04 22:00:02, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-02-18 23:30:03, av: Richard Nyström.Silverkors i kedja

Uppladdad: 2014-04-06 23:47:05, av: Richard Nyström.Silverkors

Uppladdad: 2016-09-12 22:30:52, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2016-09-12 22:31:13, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-09-07 20:17:06, av: Richard Nyström.Rektor Staffan Hörnberg, Lundsbergs Skola år 2008.

Uppladdad: 2019-06-16 00:14:50, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-16 00:15:05, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-07-02 18:48:15, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-07-02 18:48:39, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer:
2011-04-21 10:58:40Richard Nyström
Denna utmärkelse delades ut senast 2009.