I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SSFSM: Svenska Slöjdföreningens medalj för utmärkt fabriksarbete i silver   Sverige

Instiftad år: 1944 Valör: Silver
Ytterligare information:
För utmärkt fabriksarbete (”För dygdig flit och slögd är äran bästa winning”) 1753. Medaljen var avsedd för manliga textilarbetare. Även denna har utdelats av Svenska Slöjdföreningen med bibehållna bilder av kungaparet i senare tid och så sker fortfarande.

Kort efter tronskiftet 1751 – tillkom ytterligare några medaljer, avsedda för ”enkelt” folk och utdelade helt i linje med hattpartiets politik. Flera har kungaparets (Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas) profilbilder. Dessa medaljer bars av män i knapphålet; kvinnor fick dem nog ”att förvaras” men mottagarna tycks ofta ha låtit en guldsmed montera en ögla, så att de kunde bäras.

Medaljen återupplivades 1945 med nådigt tillstånd från Gustav V.

"c) För utmärkt fabriksarbete.

Sedan Konungen och Drottningen i det s. k. Kanton vid Drottningholm börjat anlägga fabriker af flera slag, lät Drottningen prägla denna medalj, att utdelas som hedersbelöning åt fabrikanter och deras skickligaste arbetare. Den gafs första gängen åt sidenväfvaren Feyron i guld, att bäras i knapphålet."

Fråns. FÖR DYGDIG FLIT OCH SLÖGD ÄR ÄRAN BÄSTA WINNING. Der öfver en strålande stjerna. Nedanför inskriften två korslagda lagerqvistar.

Diam. 11 lin. (8:e storL). Grav. 1753 af D. Fehrman.

Källa: Hildebrand s. 121 Nr 55. Svensk Numismatisk Tidskrift, mars 2-2006, artikel av Lars O. Lagerqvist.

Sammanställning: Richard Nyström

Föreningen förkortas SSF i ex. Vem är vem.


 

Uppladdad: 2013-01-11 07:53:04, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-01-11 07:53:26, av: Richard Nyström.Frånsida

Kommentarer: