I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SMIGM: Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1920 Valör: Guld
Ytterligare information:
Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI) med anledning av en ökande civill idrottsverksamhet. Sedan 2002 heter förbundet Svenska Mångkampsförbundet (SMKF), då Försvarsmakten övertog ansvaret för den internationella militära tjänsteidrotten. SMKF omfattar idag de tre idrotterna Modern femkamp, Orienteringsskytte och Militär femkamp.


 

Uppladdad: 2013-03-26 02:21:36, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-03-26 02:21:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-08-21 10:41:31, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2012-08-21 10:41:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2012-08-21 10:42:51, av: Richard Nyström.Översikt - åtsidor

Uppladdad: 2012-08-21 10:43:14, av: Richard Nyström.Översikt - frånsidor

Uppladdad: 2014-01-03 05:02:26, av: Richard Nyström.Åtsida - Gustav V (s/v)

Uppladdad: 2014-01-03 05:02:51, av: Richard Nyström.Frånsida - Gustav V (s/v)

Uppladdad: 2017-03-14 19:43:47, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 19:44:04, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-14 19:44:24, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-03-14 19:44:48, av: Richard Nyström.Grupp miniatyrer

Uppladdad: 2017-03-15 21:43:32, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2017-03-15 21:43:48, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2017-03-15 21:44:05, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-03-15 21:44:18, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-05-21 21:04:23, av: Richard Nyström.Åtsidor

Uppladdad: 2019-07-25 11:16:59, av: Richard Nyström.Miniatyr - åtsida

Uppladdad: 2019-08-04 13:48:54, av: Richard Nyström.Åtsida

Kommentarer:
2013-06-13 01:05:06Sara Backlund
Sveriges Militära Idrottsförbund bildades 1909. 1987 skedde ett namnbyte till Sveriges Militäridrotts-och Mångkampsförbund (SMI) med anledning av en ökande civill idrottsverksamhet. Sedan 2002 heter förbundet Svenska Mångkampsförbundet (SMKF), då Försvarsmakten övertog ansvaret för den internationella militära tjänsteidrotten. SMKF omfattar idag de tre idrotterna Modern femkamp, Orienteringsskytte och Militär femkamp.