I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

PatrSGM3: Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig uppskattad arbetsinsats i guld av 3:a (=8:e) stl   Sverige

Instiftad år: 1802 Valör: Guld
Ytterligare information:
Denna medalj har diameter 31 mm. Numera heter den "för uppskattad arbetsinsats".

Jmf m nyare PatrSSM2: Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för uppskattad arbetsinsats i silver, som bara finns i 2:a (9:e) storleken.


 

Uppladdad: 2014-02-22 22:54:05, av: Richard Nyström.Åtsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-02-22 22:54:40, av: Richard Nyström.Frånsida - omonterat arkivexemplar

Uppladdad: 2014-02-22 22:55:07, av: Richard Nyström.Inventarieförteckning KMK

Uppladdad: 2014-02-23 00:54:30, av: Richard Nyström.Åtsida - ref ex

Uppladdad: 2014-02-23 00:54:54, av: Richard Nyström.Frånsida - ref ex

Uppladdad: 2014-02-23 00:55:12, av: Richard Nyström.Inventarieförteckning KMK

Uppladdad: 2017-04-09 10:18:57, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-04-09 10:19:12, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2017-09-24 19:53:21, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr (version 2)

Uppladdad: 2017-09-24 19:53:39, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr (version 2)

Uppladdad: 2017-12-11 23:05:09, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr dam

Uppladdad: 2017-12-11 23:05:26, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr dam

Kommentarer: